onsdag 7. april 2010

Domprost ved Paradis stasjon er ingen spøk

...men hvorfor begynte jeg å skoggerle, og å tenke på denne:

Syk humor, eller en forståelig assosiasjon ...

???

2 kommentarer:

Innlegg kan bli revidert og flyttet på, så kommentarfeltet kan fremstå som pussig ved enkelte innlegg (dateringen).