torsdag 11. november 2010

Maslow, revidert utgave

Revisjonene er mitt "verk".

Mitt viktigste anliggende er å få plassert kjærlighet og aksept sammen med vann, mat, søvn som betingelser for overlevelse.  Enkeltmennesker kan muligens overleve fysisk uten kjærlighet og aksept, men de vil da vokse opp som skadete individer som kan bli til fare for seg selv og andre.  Sivilisasjoner som ikke har gode vilkår og rammebetingelser for utøvelse av kjærlighet og aksept, eller omsorg, vil bli syke og er på sikt undergangsdømte, tenker jeg.

Sosial tilhørighet skapes i min modell gjennom avkoblende aktiviteter, hobbyer og lek (spill, musikk, dans osv).  

Status tror jeg ikke er et grunnleggende behov, men et falskt, skapt av underskudd på basal aksept, kjærlighet og tilhørighet.  Jeg burde ha sladdet den bort, men det ble teknisk over min evne å få det til uten å ødelegge pyramiden.