søndag 24. august 2008

Den lille røde høna/The little Red Hen

 Jeg liker henne ikke, har aldri gjort det, og bruker nå denne anledningen til å henge henne ut til litt mild spott og spe. Andre trykker henne til sitt bryst, som her: ”There are as many versions of the folk tale as there are stories from your own experience that match it. Here's one version, a folk tale, a very familiar feminist tale.” Sitatet er fra en feminist-nettside. Og jeg stusser: feministhistorie? Er den lille røde høna med sin selvtilfredse moralisering et feminist-ikon? 

Den lille røde (!) høna er flere andre steder, for eksempel her, modernisert til å være heltinne i en høyre-liberal versjon om velferdsstaten, påtvungen deling og derav følgende kveling av privat initiativ og arbeidsglede. Men brødproduksjonen til høna er jo et rent hobbyprosjekt – eller en fullt og helt selvpålagt plikt. Ingen av de involverte trenger nemlig brødet, heller ikke i den vanligste norske versjonen.

Den engelske versjonen som følger nedenfor her har noen pussige utbroderinger som riktig understreker at alt arbeidet med kornet er en fullstendig uviktig aktivitet som går på bekostning av primæroppgavene til høna: nemlig sin egen og kyllingenes daglige behov for mat og omsorg.