lørdag 26. januar 2008

Tvang, middelklasse og terror

  

Tre litterære verk spratt inn i hodet mitt da jeg leste denne saken i Stavanger Aftenblad 24.o6.08. Kommentatoren dekker mine synspunkter – bortsett fra at han kaller utspillet for sosialistisk. Men tatt i betraktning hvilke stater som gjennom historien har kalt seg sosialistiske, så har han for så vidt rett.

Første referanse var til Wergelands dikt ’For trykkefriheten’:

Hvor trives noget Godt og Skjønt og Stort i Tvang?
Qvæl Engen - Græsset blier ei grønt;
bind Ørnen, døer den paa sin Pynt;
stands Kilden, som med Sang begyndt har raskt sin Gang,
og den en giftig Sump vil bli'e!
Naturen hader, stærk og fri,
al Tvang.

Den neste var til Stein Mehren sitt dikt om middelklassen:

Jeg er middelklassen, den fortapte sønn av sønner
Strukket på sin pinebenk mellom klasser som lever
troskyldige som dyr. Jeg er middelklassen, den som vet
hva klasse er. Jeg har oppfunnet og skrevet historien
og det som ikke jeg har beskrevet, det finnes ikke
Jeg tilber en overklasse som overser og forakter meg
Jeg proletariserer meg ned til en arbeiderklasse
som ler av meg og gjennomskuer mine klossete kjærtegn

søndag 20. januar 2008

Å være lydhør


Om jag värkligen
brydde mig om dig...
Skulle jag se dig i ögonen når du talar til mig.
Skulle jag tänka på vad du säger
snarare än vad jag ska säga när du slutat.
Skulle jag höra dina känslor
tilsammans med dina ord

(Ruth Senter)