søndag 20. januar 2008

Å være lydhør


Om jag värkligen
brydde mig om dig...
Skulle jag se dig i ögonen når du talar til mig.
Skulle jag tänka på vad du säger
snarare än vad jag ska säga när du slutat.
Skulle jag höra dina känslor
tilsammans med dina ord

(Ruth Senter)


Å være medmenneske overfor dem som sliter med mørke tanker og håpløshet, kan være en vanskelig utfordring. Mange tror at det er avgjørende viktig å gi svar, gode råd – finne de rette ordene. Men det er ikke slik. Dette lille diktet (som viser seg å bare være starten på en tirade av snusfornuft!) gir det beste råd til den som vil hjelpe: Koble ut hjernen, og ’åpne opp hjertedøra’! For ’Det enkleste er ofte det beste’. (Alle klisjeer er opprinnelig dype visdomsord, har jeg oppdaget. Men ikke absolutte sannheter!).

For dem som har som fag å hjelpe folk som sliter med livene sine, er disse ordene viktige å ta på alvor:

«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.»  (Søren Kierkegaard)

***

5 kommentarer:

 1. Jeg likte din forkortede versjon, med tolkning, bedre enn den opprinnelige lange tiraden (som du sier). Og det er sant at grensen mellom klisjé og visdomsord kan være flytende. Ikke bare dét: Den enes klisjé kan være den andres dype visdom.

  SvarSlett
 2. Eg liker både tekst og illustrasjon, eg. Hadde vore gildt å hatt ei lita lokal utstilling på ditt lokale bibliotek ein gong, kanskje? Minst ein av bibliotekarane er svært interessert. ;-)

  SvarSlett
 3. Spørs om formatet egner seg... Men kjekt med skryt!

  SvarSlett
 4. Takk for at du var inne på bloggen min! Nå besøker jeg deg, og det blir nok ikke siste gang. Tekstene dine berører meg. Kirkegaards ord er egentlig ord vi i NAV har fått inn gjennom ulike kurs og samlinger. Dessverre er de for veldig mange så alt for lett å glemme.

  SvarSlett
 5. Men det viktigste er at dere som husker dem faktisk finnes! Jeg har vært redd for at etaten var rammet av kollektiv utbrenthet :-)

  SvarSlett

Innlegg kan bli revidert og flyttet på, så kommentarfeltet kan fremstå som pussig ved enkelte innlegg (dateringen).