lørdag 18. juli 2009

mandag 13. juli 2009

Froske- og musekrigen (Batrachomyomachia)

Krigserklæringen
 Utdrag fra Wikipedia-artikkel:

"Batrachomyomachia eller Froske- og musekrigen er et komisk epos, og en parodi på Illiaden.

Verket ble av romerne tilskrevet Homer, mens Plutarch (De Herodoti Malignitate, 43) mente at Pigres fra Halikarnassos (bror eller sønn av Artemisia I av Caria og alliert med Xerxes) var forfatteren. Senere forfattere har imidlertid ment at verket bør tilskrives en navnløs forfatter på Alexander den Stores tid.


På engelsk brukes ordet batrachomyomachia om "tåpelig krangel". Det tyske ordet Froschmäusekrieg brukes på en lignende måte.


Handlingen: En mus møter froskekongen, og blir invitert hjem til ham. Mens frosken svømmer over sjøen med musa på ryggen, møter de en vannsnok; frosken glemmer at han har musa på ryggen, og dukker for å unngå snoken. Musa drukner. Andre mus som ser dette fra bredden, løper for å varsle andre mus. Musene væpner seg til strid for å hevne froskekongens svik, og sender en budbringer til froskene for å erklære krig. Froskene klandrer sin konge, mens kongen benekter det hele. Guden Zevs har sett tildragelsene, og foreslår at gudene skal ta parti i striden. Athene skal bistå musene, men nekter. Gudene beslutter seg til sist til å se på, heller enn å engasjere seg. Kampen utvikler seg til musenes fordel, og Zevs beordrer en styrke av krabber til å bistå froskene. Musene, som er hjelpeløse mot de brynjekledte krabbene, trekker seg tilbake. Endagerskrigen opphører ved solnedgang."