søndag 21. februar 2010

1995: Oljefondet. 2010: Pensjonsfondet. Finansminister: Sigbjørn Johnsen!

Signal om kraftige kutt i offentlig pengebruk i Statsbudsjettet for 2011 var bakgrunnen for at finansminister Sigbjørn Johnsen i dag opptrådte i "Søndagsavisa".  Etter å ha understreket hvor viktig det er å frede Pensjonsfondet, snakket han inderlig om å styrke generasjonskontrakten for at "neste generasjon skal ha den samme tryggheten som vi har".

Til tross for den mjuke stemmen og den koselige dialekten: jeg ble utilpass.

Så jeg lette i bokylla etter noe å hygge meg med, og tilfeldigvis ble det en liten bok med Hallvard Skauges politiske tegninger fra 1994 og 1995, oprinnelig publisert i 'Klassekampen'.  Da jeg kom til finansministeren anno 1995, måtte jeg bare ringe og be om lov til å publisere.

Takk til M for å ha beriket min søndag!  Ikke minst med 'budbringeren' nede til høyre i tegningen...  :-)*** 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Innlegg kan bli revidert og flyttet på, så kommentarfeltet kan fremstå som pussig ved enkelte innlegg (dateringen).