mandag 15. juni 2009

"Din pappa är en jävla bock"...

"Fra 1. januar 2005 trer bioteknologilovens § 2-7 i kraft. Bestemmelsen skal sikre barn som er født etter assistert befruktning med donorsæd retten til å få opplysninger om sædgivers identitet etter at de har fylt 18 år. Dette medfører at det fra 1. januar 2005 ikke lenger er tillatt å benytte sæd fra anonyme sædgivere ved assistert befruktning. Dette rundskrivet sendes til alle virksomheter som er godkjent for assistert befruktning og informerer om den nye ordningen, og om hvilke retningslinjer som gjelder assistert befruktning med donorsæd fra 1. januar 2005.”


INCESTVISAN

Först träffade jag Marie-Louise och jösses vad jag blev kär.
Vi tänkte väl förlova oss, men min pappa sa tyvärr.
Håll fingrarna ifrån den damen min son och sky henne som pest.
För du och hon har samma far och då blir det incest.

Sen träffade jag Linnea och vi prasslade en tid.
Sen kunde det inte hjälpas att Linnea blev gravid.
När hennes mor fick se min far så stämde hon upp ett tjut.
Linnea var min syster och sen fick vi göra slut.

Anita och Carina, Britt-Louise och Siv.
Ja, hundra andra damer fick jag stryka ur mitt liv.
För pappa kände deras mor och sade till direkt.
Den kan du inte gifta dig med för ni är faktiskt släkt.

Förstår du nu medborgare att jag blev ganska sne.
Varenda dam i våran by var jag besläktad med.
Mitt sexualliv krånglade, till aska blev min glöd.
Så jag gick till min mamma, jag, och klagade min nöd.

Då sa mamma så här:Min käre son sa mamma då uti all enkelhet.
Din pappa är en jävla bock som alla människor vet.
Och alla dessa damer är han säkert upphov till.
Men han är inte far till dig så gift dig med vem du vill.

Dette tenker jeg:

Denne visen har fått en ny, foruroligende aktualitet, særlig etter at den nye ekteskapsloven sannsynliggjør en økning i antallet donorsæd-befruktninger, til og med fullstendig anonyme, siden mange trolig skaffer seg sæd fra anonyme sædgivere i Danmark.

I klartekst: Jeg mener at bioteknologiloven bør endres slik at prøverørsbefruktning kun tilbys ufrivillig barnløse heterofile par, og at 'sædbank' blir et ord som kun tilhører veterinærmedisinen. 'Surrogatmor' bør ikke være en legitim yrkestittel.  At jeg dermed kommer i selskap med mennesker som har mange snodige og ubehagelige meninger, som jeg ikke deler, får jeg bare tåle.

At homofil kjærlighet gjennom den nye ekteskapsloven blir anerkjent som fullverdig, det støtter jeg fullt og helt.  Men hvis bioteknologiloven endres, slik jeg mener den bør, vil jo også det virke inn på denne lovens bestemmelser om assistert befruktning. Homofile ektepar vil da bli likestilt med andre ufrivillig barnløse, og, siden de ikke sammen kan lage barn, med eller uten assistanse,  må de da enten søke om å få adoptere barn, eller begi seg ut i utrygt og etisk betent illegalt sæd-marked/surrogatmor-marked.


5 kommentarer:

 1. Jeg er litt usikker på hva jeg egentlig synes om assistert befrukting. Jeg tror jeg er motstander av det. Fordi... det er for mange barn i verden uten foreldre, kanskje burde man gjøre adopsjon litt mer tilgjengelig? Dette gjelder naturligvis for hetero- og homofile par.

  Jeg har tilbrakt mye tid lyttende til ufrivillig barnløse. Om hvorfor de vil ha "egne" barn. Men jeg har fremdeles ikke hørt et argument jeg synes er bra nok. Men dette er et tema som er forbundet med veldig sterke følelser, så jeg prøver å unngå å havne i en diskusjon om det.

  Jeg var selv 21 da jeg fikk vite at jeg ikke kunne få barn selv, og assistert befruktning har aldri vært et alternativ for min del. Det er noe "Brave New World" over konseptet?

  (Åj, men så ble jeg jo gravid allikevel. Det gikk ikke bra. Om jeg måtte ta valget på nytt tror jeg definitivt jeg ville ha adoptert)

  SvarSlett
 2. Mitt anliggende her er jo ikke for eller imot assistert befruktning, men et klart nei til sædbanker og anonyme fedre som kan bli opphav til opp til åtte barn fordelt på fire til seks familier. Det gir jo en uoversiktlighet hva angår hvem en risikerer å være i slekt med, og som en derfor ikke bør komme for nær!

  Sædgiverne blir kvalitetssjekket på kryss og tvers - så ja: 'Brave New World' er nærliggende å tenke på.

  Assistert befruktning til par slik det praktiseres i dag har svært lite 'Brave New World' over seg - det sorteres ikke på egenskaper.

  Jeg har likevel som deg mye ambivalens til hele feltet.

  Men feltet er vel etablert, og det er et felt som må ha noen grenser. Å snevre inn grenser er kanskje ikke mulig, men siden det ikke er så mange år siden det ble lagt til rette for anonym sæd i Norge, kan det nok hende at bioteknologiloven kan få en revisjon etter neste valg.

  Og det er da jeg kan havne i et for meg svært underlig selskap!

  SvarSlett
 3. Jeg ble litt interessert i temaet og la opp til å kommentere. Men så så jeg at du var helanonym - derfor ikke.

  SvarSlett
 4. ? Har jeg blitt helanonym? Hva er det som signaliserer det? Jeg er nærmest det motsatte, etter hvert.

  SvarSlett
 5. Unnskyld - jeg trodde det var en annen Tove som kommenterte - en jeg kjenner i RL.

  Det hadde vært interessant å få din kommentar, men hvis du har et prinsipp om å holde deg unna anonyme blogger, går jeg nok glipp av det.

  Hyggelig med besøk, likevel!

  SvarSlett

Innlegg kan bli revidert og flyttet på, så kommentarfeltet kan fremstå som pussig ved enkelte innlegg (dateringen).